FUSO DCAR PRESIDENT

Thông số Chi tiết nội, ngoại thất