Ford DCar X Plus

Thông số Chi tiết nội, ngoại thất